Po męskim weekendzie

Kolejny wrześniowy męski weekend w Kiczycach mamy już za sobą. Tym razem służyli nam charyzmatyczni mówcy z Wielkiej Brytanii: Gary Stephens i John Hesketh. Głoszone przez nich Słowo dotykało naszych serc i poruszało nasze umysły. Dzielili się z nami wspaniałym świadectwem o tym, w jaki sposób doświadczają Bożego działania i Jego miłosierdzia. John wspomniał o Bożym miłosierdziu w kontekście relacji międzyludzkich. Bóg nie ogranicza, nie skąpi miłosierdzia swoim dzieciom. On wie, że bardzo potrzebujemy przebaczenia i uzdro­wienia. John podkreślał, że prawdziwe uzdrowienie przychodzi w naszej nieświadomości.

Przy tej okazji chciałbym podzielić się z wami moimi przeżyciami z Kiczyc. Byłem już po raz trzeci i ufam, że nie ostatni. Tym razem odczułem szczególną bliskość z Duchem Świętym po modlitwie wstawienniczej, na której dostałem słowa «wyłonisz się z mgły». Cały czas czuję się jakbym w niej był, ale słowa te są dla mnie kotwicą, że Pan widzi to wszystko i mi pomaga. Bezpośrednio po modlitwie podszedłem pod krzyż i przez moment przeleciał przez moją głowę obraz tego wszystkiego, co się wydarzyło w moim życiu wcześniej. Stojąc tak ze łzami w oczach usłyszałem słowa «Kim jestem?».Do tej pory nie do końca rozumiem co one oznaczają i do kogo są kierowane, ale świadomość, że były wypowiedziane pod krzyżem daje nadzieję, że rzeczywiście mogą pochodzić od Niego. Rozważam i cierpliwie czekam...


Adam MolskiIdź do: