Historii MSJ Silesia ciąg dalszy

W ubiegłym numerze wspominaliśmy jak skromnie, od decyzji dwóch osób, zaczęło powstawać męskie środowisko katolickie w naszym regionie. Ważnym etapem była mała grupa, która zaczęła się spotykać w domu Artura w Turzy Śląskiej. Artur wyszedł z inicjatywą zamawiania mszy świętej w intencji mężczyzn w uroczystość św. Józefa. Raz w roku, 19 marca, wszyscy zjeżdżali się na tę wieczorną mszę świętą do parafii MB Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Poza tym nie było żadnych sakramentalnych inicjatyw wspólnotowych ani opieki duchowej nad małymi grupami, czy nad środowiskiem. Sytuacja zmieniła się, gdy Jacek, u którego w domu w Rybniku — Zamysłowie spotykała się mała grupa, nawiązał bliższy kontakt z ks. Markiem, który został proboszczem sąsiedniej parafii w budowie. Pomimo natłoku spraw organizacyjno budowlanych ks. Marek przyjął inicjatywę męskich grup z otwartym sercem i zaoferował regularne odprawianie, w trzeci poniedziałek miesiąca, eucharystii w intencji mężczyzn i dla mężczyzn. Co miesiąc zapraszał nas do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, budując nie tylko mury, ale żywy Kościół, służąc nam także sakramentem pojednania i kierownictwem duchowym. To nas wzmocniło i przyciągnęło wiele nowych osób do naszego środowiska. Z czasem po eucharystii zaczęliśmy zostawać na spotkania integracyjne przy kawie i ciastku i nierzadko z publicznym świadectwem któregoś z mężczyzn lub zaproszonego gościa. Taka formuła przetrwała do dziś, zmieniło się tylko miejsce i termin spotkań – Bazylika, pierwszy poniedziałek miesiąca o 19:30.

Zaangażowanie kapłana w nasze sprawy otworzyło nas na podejmowanie inicjatyw apostolskich. Zaczęło się od zaproszeń do dawania osobistego świadectwa na rekolekcjach dla młodzieży szkolnej lub w parafiach oraz organizowania wielkopostnych lub adwentowych czuwań modlitewnych w parafiach. Z czasem wyzwania były coraz większe, jak np. przeżywanie liturgii triduum paschalnego z więźniami w Jastrzębiu Szerokiej, zorganizowanie konkursu gier dla więźniów, ewangelizacja w schronisku Brata Alberta dla osób bezdomnych w Przegędzy i w Wodzisławiu. Powołaniem mężczyzny jest bowiem wywieranie wpływu i czynienie świata lepszym.

Od samego początku wielu z nas uczestniczyło w chrześcijańskich wydarzeniach i rekolekcjach organizowanych przez inne środowiska. W szczególności warto wspomnieć wizyty Donalda Turbitta w Polsce. W 2016 roku udało nam się wspólnie ze Stowarzyszeniem MSJ zorganizować spotkanie z Donaldem Turbittem w Rybniku, którego owocem był wzrost liczby ludzi w naszych grupach. Od tego czasu korzystamy z nadarzających się okazji do organizacji spotkań w naszym regionie z gośćmi zagranicznymi zapraszanymi do Polski przez MSJ.

Regularnie, we wrześniu, od wielu lat organizujemy wyjazdowy męski weekend, który ma charakter rekolekcyjno-integracyjno-rekreacyjny. W weekendach tych uczestniczy obecnie ok. 100 osób.

Staramy się odczytywać nasze powołanie i mieć otwarte oczy na to, do czego Pan Bóg nas zaprasza. Przyłączamy się do dobrych dzieł, które są w naszym zasięgu. Widzimy, że mężczyźni, którzy uczestniczą w naszych spotkaniach, rzadko są związani tylko z naszym środowiskiem (zazwyczaj są także zaangażowani w swoich parafiach oraz w różnych wspólnotach i inicjatywach).

Od małej rzeczy rozpoczęło się dzieło, które przez lata pomogło wielu ludziom. Gdyby Wiesiek z Adamem przy kawie tylko ponarzekali na trudne czasy, to ile byśmy stracili? Tymczasem te, wydawałoby się małe sprawy, zmieniają świat. To właśnie jest prawdziwa i najważniejsza strefa naszego wpływu - to w jaki sposób poszczególne osoby podejmują codzienny wysiłek zmagań z samym sobą, aby być lepszym mężem, lepszym ojcem, wierniejszym świadkiem Chrystusa w swojej rodzinie i środowisku pracy. Sukcesy na polu naszego osobistego życia chrześcijańskiego są dla nas najcenniejsze i najbardziej motywujące. Tworząc tę wspólnotę, uczymy się od siebie nawzajem i odkrywamy jak pozostać wiernym katolickim mężczyzną w XXI wieku.

MSJ Silesia ma już ponad 10 lat. Zapraszamy na spotkania: comiesięczną eucharystię w Bazylice św. Antoniego (pierwszy poniedziałek miesiąca o 19:30) lub na modlitwę i dzielenie się w małej grupie. Kontakt do grup znajdziesz na naszej stronie www


Robert PiątekIdź do: