ZiarnaPrawdy - zaproszenie na rekolekcje integralne

Zapraszamy do udziału w następujących rekolekcjach

Asceza i wolność: spotkanie z Bogiem i człowiekiem

Termin: 15–17 marca 2019
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)

Prowadzenie: o. Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek

Kontakt i zapisy: sesjefundacja@op.pl

Wprowadzenie we współczesne rozumienie ascezy chrześcijańskiej. Skuteczność walki duchowej jest ściśle powiązana z praktykowaniem ascezy. Mistrzami tej sztuki byli między innymi Ojcowie Pustyni, św. Ignacy Loyola.
Asceza jest drogą do pogłębienia więzi z Bogiem i człowiekiem, przez uproszczenie i oczyszczenie życia.

„To, co najczęściej zawiera się w słowie «luksus» i wiele innych tak zwanych wygód życiowych nie jest czymś, bez czego nie da się żyć, lecz są to właśnie przeszkody dla wzrostu człowieczeństwa”. Henry David Thoreau

Jak we współczesnym świecie rozsądnie i rozważnie praktykować ascezę, na czym ma ona polegać, jaki jest jej sens? Sesja organizowana jest w pięknym otoczeniu natury w ascetycznych, schroniskowych warunkach, dojście z parkingu pod górę, czarnym szlakiem 15 min. Bagaże będą wywożone samochodem terenowym, istnieje też możliwość wywozu uczestników. W piątek i niedzielę dieta Daniela, w sobotę post o samej wodzie.

 

Cisza i poczucie własnej wartości

Termin: 26–28 kwietnia 2019
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)

Prowadzenie: o. Jan Konior SJ, Piotr Słabek

Kontakt i zapisy: sesjefundacja@op.pl

Cisza rozumiana głęboko nie tylko jak brak hałasu ale jako wewnętrzny ład i pokój jest podstawowym warunkiem pracy wewnętrznej i życia duchowego. W ciszy możemy odkryć własne wnętrze, doświadczyć bezwarunkowej akceptacji i miłości Boga. Podstawową kwestią w życiu jest poczucie własnej wartości. Jakie istnieją praktycznie sposoby jego wzmocnienia? Co zrobić by czuć się wartościowym człowiekiem? Jak pomóc najbliższym odkrywaniu ich własnej wartości? Sesja organizowana jest w zachwycającym otoczeniu natury, warunki schroniskowe, dojście z parkingu pod górę, czarnym szlakiem 15 min. Bagaże będą wywożone samochodem terenowym, istnieje też możliwość wywozu uczestników. W piątek i niedzielę dieta Mind (aktywizująca i wzmacniająca umysł), w sobotę post o samej wodzie.

Jak opanować lęk? Sesja surwiwalowa

Termin: 1-5 maja 2019
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)

Prowadzenie: o. Jan Konior SJ, Piotr Słabek

Kontakt i zapisy: sesjefundacja@op.pl

Sesja podejmuje temat lęku, który jest wpisany w ludzką kondycję psycho-duchową. To głęboko ludzkie doświadczenie będzie konfrontowane z mądrością i doświadczeniem Ojców Pustyni oraz z terapeutyczną mocą Słowa Bożego i modlitwy. Lęk może utrudniać, zamykać, czy wręcz paraliżować życie. Jednak emocja ta odpowiednio przyjęta i przemieniona może pomóc w lepszym poznaniu siebie, w akceptacji własnego życia, w głębszym i dojrzalszym spojrzeniu na Boga. Jak przeżywać stany lękowe w twórczy sposób?

Tematy poruszane w czasie sesji: Lęk egzystencjalny - wpisany w kondycje i życie człowieka; Typy reakcji wobec doświadczenia lęku i strachu; Emocjonalny sens doświadczenia lęku; Lęk w doświadczeniu i nauce Ojców Pustyni; Duchowy wymiar lęku; Jak sobie radzić z lękiem praktyczne strategie działania.


Piotr Gorus / Piotr Słabek